Mediator

Kim jest mediator?

W najprostszy sposób mediator to osoba zarządzająca konfliktem. Jest to osoba bezstronna i pozostająca bez wpływu na wynik rozmów pomiędzy stronami konfliktu...

Szerzej rozumując jest to osoba, która usprawnia komunikację między zwaśnionymi stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu akceptowalnego konsensu dla obu stron. Pamiętajmy, że Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Najważniejsze, aby zachował neutralność i bezstronność podczas spotkania.

Czym jest mediacja?

Słowo mediacja pochodzi z łacińskiego słowa mediatio od mediare, to znaczy być w środku, pośredniczyć od medius – środkowy, bezstronny. Proces mediacji ma charakter dobrowolny, a zwłaszcza poufny i nieformalny. Zaznaczmy, że mediacja, to poszukiwanie rozwiązań. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości obu ze stron. Nie jest zatem formą terapii rodzinnej.

Mediacje mogą być stosowane na płaszczyźnie różnych konfliktów np. w sprawach spadkowych, majątkowych, cywilnych, gospodarczych, itd. Od kilku lat mediacje sądowe wspomagają sądownictwo w załatwianiu wielu spraw.

 

Pragnę poinformować, iż 5 listopada 2019 roku po odbytym kursie na Mediatora zostałam wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.

 

Zapraszam serdecznie do współpracy,

adw. Magdalena Jabłońska-Szwaj

Kancelaria Adwokacka i Mediacyjna